Årets termin-liste har nå begynt å ta form. Dette er hva vi tror vi skal være med på i 
år, men endringer kan selvfølgelig komme.